జూలై 1, 2019

కవితల పోటీ – నెలవంక-నెమలీక

Posted in కథల పోటీలు, Uncategorized వద్ద 1:26 సా. ద్వారా వసుంధర

మే 6, 2019

1నిల్ అవార్డ్ నవలల పోటీ ఫలితాలు- స్వాతి

Posted in Uncategorized వద్ద 12:23 సా. ద్వారా వసుంధర

ఫిబ్రవరి 24, 2019

భాషా దిన శుభాకాంక్షలు

Posted in సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 7:02 సా. ద్వారా వసుంధర

కథలు, కవితల పోటీ ఫలితాలు- ఉపాధ్యాయ

Posted in కథల పోటీలు, Uncategorized వద్ద 7:01 సా. ద్వారా వసుంధర

upadhyaya results

ఫిబ్రవరి 20, 2019

బాలానందం వార్షికోత్సవం

Posted in సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 8:39 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహితీ పల్లవం సౌజన్యంతో

మన తెలుగుబాలసాహితి బ్రహ్మ “రేడియోఅన్నయ్య” 35వ వర్ధంతి(ఫిబ్రవరి 24)సందర్బంగా- – – – ఫిబ్రవరి 23శనివారం జరిగే “బాలానందం” 79వ వార్షికోత్సవ సభకు బాలసాహితి వేత్తలకుమరియు హైదరాబాద్ లోని సాహితీమిత్రులందరికి ఆత్మీయ ఆహ్వానంపలుకుతూ – –

మీ – – – – – – –
డా:అమ్మినశ్రీనివాసరాజు
రేడియోఅన్నయ్యజీవితం సాహిత్యం పరిశోధకుడు.

balanandam sp

తర్వాతి పేజీ