మే 18, 2023

సినిమా రంగ మార్తాండ కథల పోటీః కథామంజరి

Posted in Uncategorized వద్ద 4:41 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో(+

(కథలు పంపాల్సిన ఈమెయిల్ ఆడ్రసులో మార్పు గమనించగలరు)

మే 2, 2023

ఆడియోలో వసుంధర చందమామ కథలుః స్నేహ

Posted in Uncategorized వద్ద 7:06 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీమతి సురభి స్నేహ, వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్

వసుంధర అనుమతితో శ్రీమతి స్నేహ ఈ కథలను స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో, శ్రావ్యమైన గొంతులో చదివి వినిపిస్తున్నారు. వారికి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. మరిన్ని కథలను మీకు చేర్చడానికి సహకారంగా మీ స్పందనను కోరుతున్నాం.

చందమామ కథలు 1

చందమామ కథలు 3

చందమామ కథలుః పొదుపుకి కారణం

చందమామ కథలుః తేడా

చందమామ కథలుః దేవుడికంటే గొప్పవాడు

ఆరోగ్య రహస్యం

అపాత్రుడికి వరం

మాలిష్ చేసేవాడు

రాజుగారి ప్రాపకం

ఎదురింటి మంగమ్మ

లంచం కథ

అర్థం లేని మాటలు

అతి వాగుడు

తగిన సలహాలు

కనువిప్పు

పనికిమాలిన ప్రోత్సాహం

తండ్రిని మించిన కొడుకు

గుర్తింపు

జనవరి 5, 2023

రచయితలకు పోటీల సూచికః జనవరి 5 2023

Posted in Uncategorized వద్ద 12:58 సా. ద్వారా వసుంధర

మాకు అందిన సమాచారాన్ని అక్షరజాలం పాఠకుల సౌలభ్యంకోసం ఇక్కడ క్రోడీకరించి ఇస్తున్నాం. దీనికి అదనపు సమాచారం ఉంటే అందించగలరు. ఇందులో పొరపాట్లు ఉంటే సూచించగలరు. ఈ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అప్‍డేట్ చేస్తుంటాం. కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో కొత్త జాబితా ఇచ్చేవరకూ ఈ లంకెను భద్రపర్చుకోగలరు.

చివరి తేదీ జనవరి 5, 2023 కథా విరించి కథల పోటీ

చివరి తేదీ జనవరి 10, 2023 కవితల పోటీః చందనా ఫౌండేషన్

చివరి తేదీ జనవరి 15, 2023 అంతర్జాతీయ కార్టూన్ పోటీలుః తానా

చివరి తేదీ జనవరి 15, 2023 ఉగాది 2023 సీరియల్ నవలల పోటీలుః మనతెలుగుకథలు.కామ్

చివరి తేదీ జనవరి 17, 2023 ముత్యాల ముగ్గు పోటీః తెలుగు NRI రేడియో

చివరి తేదీ జనవరి 26, 2023 తెలుగు పరిశోధన వ్యాసరచన పోటీలు 2023

చివరి తేదీ జనవరి 30, 2023 మినీహాస్యకథల పోటీః హాస్యానందం

చివరి తేదీ జనవరి 31, 2023 ఉగాది కవితల పోటీః సాహితీకిరణం

చివరి తేదీ జనవరి 31, 2023 ఉగాది బాలల కథల పోటీః సుగుణ సాహితీ సమితి

చివరి తేదీ జనవరి 31, 2023 గడువు తేదీ పెంపుః వచనకవితలకు ఆహ్వానంః ఎక్స్‌రే

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 5, 2023 కార్టూన్ల పోటీః నవ మల్లెతీగ

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 5, 2023 కవితల పోటీః వసుంధర వివిమం

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 10, 2023 ఉగాది కథల పోటీః ప్రసన్న భారతి

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 15, 2023 సీరియల్ నవలల పోటీః స్వాతి వారపత్రిక

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 20, 2023 ఆహ్వానంః కథల పోటీ (విశాఖ సాహితి)

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 20, 2023 కార్టూన్ల పోటీః ఎన్‍సిసిఎఫ్

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 28, 2023 అనిల్ అవార్డ్ నవలల పోటీః స్వాతి మాసపత్రిక

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 28, 2023 ఉగాది కథల పోటీః విశాఖ సంస్కృతి

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 28, 2023 కథలు, కవితల పోటీః సుమతి

చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 28, 2023 రాష్ట్రస్థాయి కథానికల పోటీః విజయభావన సాహితీ మిత్ర సమాఖ్య

చివరి తేదీ మార్చి 5, 2023 కథల పోటీలుః వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

చివరి తేదీ మార్చి 12, 2023 ఉగాది కామెడీ కథలు, కవితల పోటీః సహరి

చివరి తేదీ మార్చి 15, 2023 2023 ఉగాది పోటీలుః తెలుగు భాషోద్యమ సమాఖ్య

చివరి తేదీ మార్చి 20, 2023 కథలు, జోక్సు పోటీలుః మనతెలుగుకథలు.కామ్

చివరి తేదీ మార్చి 20, 2023 మినీకథల పోటీః విశాలాక్షి

చివరి తేదీ మార్చి 31, 2023 తానా ఆహ్వానంః పిల్లల బొమ్మల కథల పుస్తకాలు

డిసెంబర్ 6, 2022

రచయితలకు పోటీల సూచిక డిసెంబర్ 6 2022

Posted in Uncategorized వద్ద 11:30 ఉద. ద్వారా వసుంధర

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 10, 2022 ఎస్.ఎమ్.ఎస్ పోటీలుః చక్కెర’కేళి

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 10, 2022 సామాజిక కథల పోటీ- 2022

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 10, 2022 కార్టూన్ పోటీలుః హాస్యానందం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 15, 2022 కథల పోటీః నిత్య

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 15, 2022 క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథల పోటీః సహరి

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 15, 2022 ప్రేమ కథల పోటీః విశాలాక్షి

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 15, 2022 రాష్ట్రస్థాయి కవితల పోటీః వసుంధర విజ్ఞాన వికాస సమితి

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 15, 2022 వ్యాసరచన పోటీః తపస్వి మనోహరం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 19, 2022 కథల పోటీః ‘సిరి’విజయం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 20, 2022 నవలల పోటీః తపస్వి మనోహరం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 20, 2022 కార్టూన్ పోటీ 2022ః హాస్యానందం

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 30, 2022 అంతర్జాతీయ కార్టూన్ పోటీలుః తానా

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2022 నవలల పోటీః కౌముది

చివరి తేదీ నవలలకు డిసెంబర్ 31, 2022; కథలకు మార్చి 20, 2023 నవలలు కథల పోటీలుః మనతెలుగుకథలు.కామ్

చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2022 ఆహ్వానంః వచనకవితల అవార్డు

చివరి తేదీ జనవరి 5, 2023 కథా విరించి కథల పోటీ

చివరి తేదీ జనవరి 10, 2023 కవితల పోటీః చందనా ఫౌండేషన్

చివరి తేదీ జనవరి 15, 2023 అంతర్జాతీయ కార్టూన్ పోటీలుః తానా

చివరి తేదీ జనవరి 26, 2023 తెలుగు పరిశోధన వ్యాసరచన పోటీలు 2023

చివరి తేదీ జనవరి 30, 2023 మినీహాస్యకథల పోటీః హాస్యానందం

చివరి తేదీ జనవరి 31, 2023 ఉగాది కవితల పోటీః సాహితీకిరణం

నవంబర్ 24, 2022

తెల్సా-2022 కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక విడుదల

Posted in Uncategorized వద్ద 4:27 సా. ద్వారా వసుంధర

తెల్సా (ఈమెయిల్) సౌజన్యంతో

అందరికీ నమస్కారం. 

తెల్సా-2022 కథలు, కవితల పోటీ ప్రత్యేక సంచిక – “సంగతి’-2022” విడుదలైంది. 
https://sangati-2022.telsaworld.org

వచ్చిన కథ, కవితల సంఖ్య ఎక్కువగా  వుండడమూ, పురస్కారాలు నిర్ణయించడంలో పోయినసారి కంటే ఎక్కువసార్లు వడపోత పోయవలసి రావడమూ, బొమ్మలు అందడంలో అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ సమయం కావడమూ, తెల్సాలో అందరూ తమతమ ఉద్యోగాలూ, కుటుంబ వ్యవహారాలూ  చూసుకుంటూ లేని వ్యవధి కల్పించుకుని ఈ పోటీ పనులు చక్కబెట్టుకోవలసిన రావడమూ వల్ల ఇంతకాలం పట్టింది. పోటీలో పాల్గొన్నవారు, గెలుపొందినవారు ఓపిగ్గా వేచివున్నందుకు కృతజ్ఞులం.

ఈ కథలు, కవితలతో పాటు 2019 తెల్సా కథల పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపిక అయిన ఏడు కథలను కూడా ప్రచురిస్తున్నాము. ఈ కథలకు పారితోషికం 2019 సెప్టెంబరు లోనే పంపినా, అనివార్య కారణాలవల్ల ఈ కథలను అప్పుడు ప్రచురించలేకపోయాము. ఆ కథలకు ప్రత్యేకంగా చిత్రాలు వేయించి ఇప్పుడు ప్రచురిస్తున్నాము. 

ఈ సంచికలోని కథలూ, కవితలూ చదివి ఆస్వాదిస్తారనీ, మీ నిర్మాణాత్మకమైన అభిప్రాయాలు తెలుపుతారనీ, ఈ సంచికలోని కథలనూ, కవితలనూ, మీ స్నేహితులతోనూ, సోషల్ మీడియాలోనూ పంచుకొంటారని ఆశిస్తాము. 

తెల్సాకు సాహితీ లక్ష్యాలు మాత్రమే కాక ఇతర లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. మేము చేసిన, చేయబోయే సామాజిక కార్యక్రమాల గురించి About TELSA  లో చదవండి. 

తెల్సా-2022 పోటీలో పాల్గొన్న   రచయితలందరికీ ధన్యవాదాలు.

తెల్సా బృందం

తర్వాతి పేజీ