మార్చి 20, 2023

పద పరిచయంః ‘చాలుమాసి’

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 2:54 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో

మార్చి 19, 2023

పరిచయంః ఎడ్ల లక్ష్మి

Posted in బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:55 సా. ద్వారా వసుంధర

తెసాప బాలసాహిత్య సమ్మేళనం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

మార్చి 18, 2023

ఉగాది బాలల కథల పోటీ ఫలితాలు

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:27 సా. ద్వారా వసుంధర

భైతి దుర్గయ్య (ఈమెయిల్) సౌజన్యంతో

స్వాతంత్ర్య సమరంలో విజ్ఞానశాస్త్రంః ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:36 సా. ద్వారా వసుంధర

షార్ వాణి శ్రేయోభిలాషులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

కవితలపోటీః పాల్వంచ కళా పరిషత్

Posted in కవితల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 12:19 సా. ద్వారా వసుంధర

చందమామలు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

గత పేజీ · తర్వాతి పేజీ