సెప్టెంబర్ 11, 2018

రాఘవ మాస్టారి ‘తెలుగు’ ముచ్చట్లు

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 6:38 సా. ద్వారా వసుంధర

 

ఆగస్ట్ 26, 2018

ఆంగ్లానికి తెలుగు పదాలు

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 6:39 సా. ద్వారా వసుంధర

అన్ని అచ్చతెలుగు పదాలకూ వాడుకలో సౌలభ్యం ఉంటుందా అనిపించొచ్చు. తెలుసుకోవడం మాత్రం అవసరమే!

గూగుల్ గ్రూప్ తెలుగు మాట శ్రీ రాఘవ మాస్టారు సౌజన్యంతో

 

జూన్ 28, 2018

అంతర్జాలంలో పోతన భాగవతం

Posted in భాషానందం, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 1:08 సా. ద్వారా వసుంధర

telugu bhagavatam

మన పద్యకావ్యాల్లో మహాకవి పోతన భాగవతం ఒక అద్భుతం. ఆ భాగవత పద్యాలను టీకా తాత్పర్య సహితంగా అందిస్తున్న ముంగలి వెబ్‍సైట్ అదో అద్భుతం.

ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకొనడం మన కర్తవ్యం. వారిని అభినందించగలిగితే అది జాతికి ప్రయోజనాత్మక  సంస్కారం. 

లంకెకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

జూన్ 11, 2018

మనకు తెలియని మన తెలుగు

Posted in భాషానందం, Uncategorized వద్ద 6:11 సా. ద్వారా వసుంధర

manaku teliyani mana telugu

బోధనా భాషగా తెలుగు – సాధక బాధకాలు

Posted in భాషానందం, Uncategorized వద్ద 6:03 సా. ద్వారా వసుంధర

గూగుల్ గ్రూప్ తెలుగు మాట సౌజన్యంతో

bodhanaabhashaga telugu

తర్వాతి పేజీ