మే 16, 2022

నాటిక పోటీ ఫలితాలుః తెలుగు కళాసమితి

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:21 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

మార్చి 23, 2022

రచయితలకు పోటీల సూచికః మార్చి 23, 2022

Posted in ఇతర పోటీలు, కథల పోటీలు, కవితల పోటీలు, కార్టూన్ల పోటీ, నాటిక, నాటకం పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 11:34 ఉద. ద్వారా వసుంధర

1) చివరి తేదీ మార్చి 25, 2022 కథలు, కవితల పోటీః సహరి

2) చివరి తేదీ మార్చి 25, 2022 రాయలసీమ పద్య పోటీలు

3) చివరి తేదీ మార్చి 25, 2022 కవితల పోటీః పాల్వంచ కళాపరిషత్

4) చివరి తేదీ మార్చి 27, 2022 కవితా పోటీః ఊసులు

5) చివరి తేదీ మార్చి 31, 2022 మయూఖ వచన కవితల పోటీ, చిరునామా

6) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 1, 2022 కార్టూన్ పోటీః హాస్యానందం

7) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 10, 2022 ఎన్టీఆర్ పై కవితల పోటీ

8) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 15, 2022 ఎన్టీఆర్ పై క్యారికేచర్ పోటీ

9) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 15, 2022 ఉగాది కథల పోటీః సాహో

10) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20, 2022 ముళ్లపూడి సింగిల్ పేజీ హాస్య కథల పోటీ

11) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2022 నవలల పోటీః సాహితీ సిరికోన

12) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2022 కథల పోటీః సాహితీ కిరణం

13) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2022 సామాజిక కథల పోటీః సాహో

14) చివరి తేదీ మార్చి 30, ఏప్రిల్ 30 రెండు కవితల పోటీలు

14) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 25, 2022 స్వీయ నాటక రచన పోటీలు

15) చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2022 కథ కథ కథ కథల పోటీః స్వాతి

16) చివరి తేదీ మే 10, 2022 కథల పోటీః నెచ్చెలి

17) చివరి తేదీ మే 10, 2022 ఎన్నారై రచయితలకు కథల పోటీః సహరి

18) చివరి తేదీ మే 15, 2022 కథలు కవితల పోటీ 2022 కెనడా డే తలుగుతల్లి

మార్చి 7, 2022

స్వీయనాటిక రచనల పోటీలు

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు వద్ద 12:58 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహిత్య సమాచారకలశం సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 24, 2021

ఏకపాత్రాభినయ పోటీలు

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు, నాటిక, లఘుచిత్రాల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 11:49 ఉద. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహిత్య సమాచారకలశం సౌజన్యంతో

ఆగస్ట్ 14, 2021

నాటిక పోటీ ఫలితాలుః తెలుగు కళాసమితి

Posted in నాటిక, నాటకం పోటీలు వద్ద 3:41 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం సౌజన్యంతో

గత పేజీ · తర్వాతి పేజీ