డిసెంబర్ 6, 2014

పొట్టికథల పోటీ ఫలితాలు- నది

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 8:30 సా. ద్వారా వసుంధర

nadi (dec  2014) phalitaalu 1

డిసెంబర్ 2, 2014

కథల పోటీ- కౌముది-రచన

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 5:12 సా. ద్వారా వసుంధర

రచన మాసపత్రికలో వచ్చిన ప్రకటన క్రింద ఇస్తున్నాం. వెబ్ పత్రికలో ఈ ప్రకటనకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. 

kathalapotee

నవంబర్ 28, 2014

వవలల, కథల పోటీ ఫలితాలు- జాగృతి

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 1:19 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ కథల పోటీ గురించిన పూర్తి సమాచారం అంతర్జాలంలో లభ్యమైంది. మీ సౌకర్య్యార్థం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

jagriti results https://aksharajalam.files.wordpress.com/2014/11/katalapoti.jpg?w=326&h=612

నవంబర్ 27, 2014

కథల పోటీ ఫలితాలు- జాగృతి

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 7:38 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ క్రింది సమాచారం అందించిన శ్రీ అరిపిరాల సత్యప్రసాద్‍కి ధన్యవాదాలు.

బహుమతి పొందిన కథల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రకటించలేదు. దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో కథలను నేరుగా ప్రచురించారు. వివరాలు ఇవి: ప్రధమ బహుమతి – అమ్మకో అబద్ధం (అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి), ద్వితీయ బహుమతి – తనదాకా వస్తే (పుట్టగంటి గోపీకృష్ణ), తృతీయ బహుమతి – నాకింకేం కావాలి (కన్నెగంటి అనసూయ)

నవంబర్ 26, 2014

కథల పోటీ ఫలితాలు- జాగృతి

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 7:08 సా. ద్వారా వసుంధర

జాగృతి వారపత్రిక నిర్వహించిన దీపావళి కథల పోటీ ఫలితాలు గత మాసంలో వచ్చాయి. బహుమతి పొందిన బారి వివరాలు మాకు లభ్యం కాలేదు. కానీ పోటీలో సాధారణ ప్రచురణకు స్వీకరించిన కథల వివరాలు ఇవి…

katalapoti

తరువాతి పేజీ

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.