అక్టోబర్ 16, 2019

ఆహ్వానం – పుస్తక సంపుటాల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 8:57 సా. ద్వారా వసుంధర

పోటీ ఫలితాలు- తెలుగుతల్లి కెనడా

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 8:54 సా. ద్వారా వసుంధర

అక్టోబర్ 13, 2019

మినీ హాస్యకథలు, కార్టూన్ల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 6:03 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆహ్వానం – పుస్తక సంపుటాల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 5:59 సా. ద్వారా వసుంధర

నవలలు, కవితల పోటీలు

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 5:56 సా. ద్వారా వసుంధర

తర్వాతి పేజీ