ఫిబ్రవరి 7, 2016

కథల పోటీ- సాక్షి

Posted in కథల పోటీలు, Uncategorized వద్ద 1:52 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ సమాచారం అందించిన శ్రీ రాజేష్ యాళ్లకి ధన్యవాదాలు.

సాక్షి

story comp sakshi

ఫిబ్రవరి 1, 2016

సాహితీ విశేషాలు

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 4:30 సా. ద్వారా వసుంధర

lit inf sakshiఆంధ్రజ్యోతి

li tinf aj.jpg

డిసెంబర్ 6, 2014

పొట్టికథల పోటీ ఫలితాలు- నది

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 8:30 సా. ద్వారా వసుంధర

nadi (dec  2014) phalitaalu 1

డిసెంబర్ 2, 2014

కథల పోటీ- కౌముది-రచన

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 5:12 సా. ద్వారా వసుంధర

రచన మాసపత్రికలో వచ్చిన ప్రకటన క్రింద ఇస్తున్నాం. వెబ్ పత్రికలో ఈ ప్రకటనకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. 

kathalapotee

నవంబర్ 28, 2014

వవలల, కథల పోటీ ఫలితాలు- జాగృతి

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 1:19 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ కథల పోటీ గురించిన పూర్తి సమాచారం అంతర్జాలంలో లభ్యమైంది. మీ సౌకర్య్యార్థం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

jagriti results https://aksharajalam.files.wordpress.com/2014/11/katalapoti.jpg?w=326&h=612

తరువాతి పేజీ

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.