మే 29, 2020

కవితల పోటీ ఫలితాలు – కవుల వేదిక

Posted in కథల పోటీలు, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:04 సా. ద్వారా వసుంధర

ఫలితాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

మే 26, 2020

అక్షరాల తోవ కవితలు, కథల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు, కథాజాలం, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:23 సా. ద్వారా వసుంధర

బిజెవైఎం కవితల, కథల పోటీలు

Posted in కథల పోటీలు, కథాజాలం, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:21 సా. ద్వారా వసుంధర

మే 24, 2020

లాక్‍డౌన్‍ – వలసకూలీలు కవితల పోటీ

Posted in కథల పోటీలు, కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 10:13 ఉద. ద్వారా వసుంధర

మే 11, 2020

కవితల పోటీ ఫలితాలు – విశాలాక్షి

Posted in కథల పోటీలు, కవితాజాలం వద్ద 5:39 సా. ద్వారా వసుంధర

తర్వాతి పేజీ