జూలై 15, 2019

కథల పోటీ ఫలితాలు – గోతెలుగు.కామ్

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 9:57 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆహ్వానం – పురస్కార ప్రదాన సభ

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:41 సా. ద్వారా వసుంధర

కథలు, నాటికల పోటీలు – తెల్సా

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 9:37 సా. ద్వారా వసుంధర

జూలై 2, 2019

ప్రకటనః తెలుగుతల్లి కెనడా

Posted in కథల పోటీలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:25 సా. ద్వారా వసుంధర

కెనడా డే సందర్భంగా తెలుగుతల్లి (కెనడా) మాసపత్రిక నిర్వహించిన కథల పోటీలకు అనూహ్య స్పందన లభించింది. అందువల్ల జూలై 1 (2019) నాడు ప్కటించిన పోటీ ఫలితాల ప్రకటన కొంచెం ఆలస్యంగా జూలై 15 (2019) నాడు రాగలదని నిర్వాహకులు తెలియజేస్తున్నారు.

జూలై 1, 2019

కథల పోటీ – జాగృతి వారపత్రిక

Posted in కథల పోటీలు వద్ద 1:31 సా. ద్వారా వసుంధర

తర్వాతి పేజీ