జనవరి 26, 2023

పుస్తక పరిచయంః మంగ నీతి శతకము

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:18 సా. ద్వారా వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

మహాభారతం- డా. గజల్ శ్రీనివాస్ నోట

Posted in సంగీత సమాచారం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 3:54 సా. ద్వారా వసుంధర

రంజని మిత్రులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

శ్రీ పూజ్యశ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య మహా స్వామి, కంచి వారి ఆదేశానుసారం, కవిత్రయం రచించిన శ్రీ అంధ్ర మహాభారతం లోని 108 పద్యాలను డా. గజల్ శ్రీనివాస్ గానం చేశారు.

పర్యవేక్షణ: శ్రీ పంతుల వెంకటేశ్వరరావు, తెలుగు ఆచార్యులు.

సమర్పణ: సేవ్ టెంపుల్స్ భారత్ & ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్

లంకె

జనవరి 25, 2023

“శాక్రమెంటో తెలుగు వెలుగు” జనవరి – 2023

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:05 సా. ద్వారా వసుంధర

“శాక్రమెంటో తెలుగు వెలుగు” పత్రిక – 2023 వార్షిక సంచిక లంకెలు ఎందుకో మొరాయించిన కారణంగా కొత్త లంకెలు ఈ క్రింద పొందుపరచడం జరిగింది. జరిగిన అసౌకర్యానికి క్షంతవ్యులం.

https://drive.google.com/file/d/1SyIzQ0n0Q6_4iwlW3RYY2OHBW3dDsOWf/view 

https://tinyurl.com/TagsTeluguVelugu33

ధన్యవాదాలు,

శాక్రమెంటో తెలుగు పత్రిక సంపాదక బృందం 

‘ఎదురీత’ ఆవిష్కరణకు ఆహ్వానం

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:32 సా. ద్వారా వసుంధర

బాలసాహితీ శిల్పులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

‘కవియాత్ర’కు ప్రశంసలు

Posted in సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:29 సా. ద్వారా వసుంధర

తెసాప బాలసాహిత్య సమ్మేళనం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

తర్వాతి పేజీ