జూలై 5, 2022

ప్రవేశ ప్రకటన 2022ః తెలుగు యూనివర్సిటీ

Posted in విద్యారంగం వద్ద 8:48 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

జూలై 3, 2022

ఆహ్వానంః వేదిక్ ఆల్జీబ్రా సదస్సు

Posted in విద్యారంగం వద్ద 11:40 ఉద. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

జూన్ 13, 2022

దివ్యాంగ బాలలు- మేజిక్ ప్రభావం

Posted in కళారంగం, విద్యారంగం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 3:51 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం బాలసాహితీ శిల్పులు సౌజన్యంతో

జూన్ 11, 2022

గణనీయ భారతీయ గణితజ్ఞుడు

Posted in విద్యారంగం వద్ద 5:05 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆసక్తికరమైన ఈ విశేషంకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

జూన్ 4, 2022

గెలుపు తలుపే తలపుగా….

Posted in విద్యారంగం, సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 12:30 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీ పొత్తూరి రాజేంద్రప్రసాద్ వర్మ కథకులు, పాత్రికేయులు. ఆదర్శాలను ఆచరణద్వారా ప్రబోధించే అపూర్వ వ్యక్తి. ఆయన ఏ పని చేసినా సమాజానికి సందేశమో, మరే ప్రయోజనమో ఉంటుంది. మచ్చుకి- ఈ ఇంటర్వ్యూః

గత పేజీ · తర్వాతి పేజీ