ఫిబ్రవరి 20, 2023

‘పరవశ’ పరిచయం

Posted in కవితాజాలం, పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 11:35 ఉద. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

ఫిబ్రవరి 19, 2023

ఆహ్వానంః కవిసమ్మేళనం

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:29 సా. ద్వారా వసుంధర

సాహిత్య సమాచారకలశం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

ఫిబ్రవరి 14, 2023

హైదరాబాద్ ‘సముద్రం’

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 11:32 ఉద. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

పలకరింపుః బివివి ప్రసాద్

Posted in కవితాజాలం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 11:30 ఉద. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

ఫిబ్రవరి 11, 2023

కొంచెం దానం కొంచెం కవనంః తపస్వి మనోహరం

Posted in కవితాజాలం, సాంఘికం-రాజకీయాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:36 ఉద. ద్వారా వసుంధర

శ్రీమతి పివి శేషారత్నం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

గత పేజీ · తర్వాతి పేజీ