ఫిబ్రవరి 21, 2018

వసుంధర అక్షరజాలంలో ఫిబ్రవరి 21 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized వద్ద 5:25 సా. ద్వారా వసుంధర

రాష్ట్రస్థాయి కవితల పోటీ

ఉగాది కథల పోటీ- వంగూరి ఫౌండేషన్

మెత్తబడిన సంస్కృత శిలలు

మాతృభాష మాధ్యమం – మన న్యాయస్థానాలు

అమ్మ భాష- కొన్ని స్పందనలు

లిపి సంస్కరణ- ఒక సూచన

ఓహో తెలుగు పద్యమా!

 

ప్రకటనలు

ఫిబ్రవరి 14, 2018

వసుంధర అక్షరజాలంలో ఫిబ్రవరి 14 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized వద్ద 9:37 సా. ద్వారా వసుంధర

జానపద బ్రహ్మ విఠలాచార్య

విద్యార్థులకు కవితల పోటీ

తెలంగాణ తెలుగు – సంస్కృతం

వెయ్యి కవితల పండుగ

కవితల పోటీ

ఫిబ్రవరి 7, 2018

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఫిబ్రవరి 7 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized వద్ద 7:00 సా. ద్వారా వసుంధర

కథలకు ఆహ్వానం

ప్రేమకథల పోటీ- ప్రతిలిపి

వావిళ్ల తెలుగు ముద్ర(ణ)

దిద్దుబాటు లేని పాఠశాల విద్య

మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు కీర్తనలు

వలసపాలకులు ఆంగ్లేయులు తెలుగు భాషను గౌరవించిన తీరు

అసమాన చారిత్రక కావ్యం

కథల పోటీ – ఆర్ జీ బీ ఇంఫోటైన్

బలివాడ కాంతారావు స్మారక కథల పోటీ- నవ్య

 

ఫిబ్రవరి 2, 2018

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఫిబ్రవరి 2 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized వద్ద 7:25 సా. ద్వారా వసుంధర

ఓహో తెలుగు పద్యమా!

కవితల పోటీ

నాగన్న హొటల్

ఒరవడి వెబ్ పత్రిక

చైతన్యం మాసపత్రిక

కథల పోటీ ఫలితాలు – రమ్యభారతి

సాహితీ విశేషాలు – తెలుగు వెలుగు

జనవరి 28, 2018

వసుంధర అక్షరజాలంలో జనవరి 28 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized వద్ద 5:43 సా. ద్వారా వసుంధర

కథల పోటీ ఫలితాలు- ఉపాధ్యాయ

సాహితీ విశేషాలు (చినుకు మాసపత్రికలో)

తెలుగు అణా

తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో విస్తృతాంశాలు

అతి పెద్ద శాసనం నాశనం

1955లో నందమూరి

ఓహో తెలుగు పద్యమా!

తెలుగు మనకెంత తెలుసు?

తెలుగు మాండలికాలు

సంక్రాంతి పాటలు

తర్వాతి పేజీ