అక్టోబర్ 13, 2019

ఓ కొత్త పత్రిక తేజోప్రభ

Posted in మన పత్రికలు వద్ద 5:58 సా. ద్వారా వసుంధర

సెప్టెంబర్ 24, 2019

రచనలకు ఆహ్వానం – పున్నమి

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 8:36 సా. ద్వారా వసుంధర

జూన్ 18, 2019

చందమామ రావే

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 12:33 సా. ద్వారా వసుంధర

తెలుగు నాట బాల సాహిత్యంలో చందమామది ఒక ప్రత్యేక స్థానం. వ్యవస్థాపకులు నాగిరెడ్డి,చక్రపాణి – సంపాదక వర్గంలో కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం, విశ్వనాథరెడ్డి – చిత్రకారుల్లో శంకర్, చిత్ర, వడ్డాది పాపయ్య – ఇంకా మరెందరో మహానుభావులు – పత్రికను అనన్య సామాన్యంగా తీర్చి దిద్దడంలో అపూర్వమైన పాత్రధారులయ్యారు.

ఆబాలగోపాలాన్నీ సమంగా అలరించిన చందమామ కథల విశిష్టతను గుర్తించి – గత రెండేళ్లుగా స్వాతి సపరివారపత్రిక ‘చందమామ రావే’ శీర్షికలో మెచ్చదగిన మచ్చు కథల్ని వారం వారం అందిస్తోంది. వారికి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

2012లో పత్రికగా చందమామ అవతార సమాప్తి – తెలుగు సాహితీ చరిత్రలో ఓ విషాద ఘట్టం. ఐతే సుమారు 65 సంవత్సరాల చందమామ సంచికల్లో – ఎన్ని తరాలకైనా తరగని సాహితీనిధి ఉంది. దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచడానికి శ్యామ్ ప్రసాద్ అనే సాహితీప్రియుడు చేసిన కృషి కోసమే కాబోలు గతంలో ‘ఏమని పొగుడుదురా’ అనే గీతం వచ్చింది. వారి కృషి ఫలితంగా 1947-2012 చందమామ సంచికలన్నీ – అక్కడిక్కక్కడ చదువుకునేందుకుగానీ, తీసుకొని దాగుకుందుకు గానీ ఈ లంకెలో లభిస్తాయిః https://atozworld2512.blogspot.com/p/chandamama-telugu.html?m=1

శ్యామ్ ప్రసాద్ గారికి అభివందనాలు.

ఈ లంకెను బాలసాహితీ శిల్పులు వాట్‍సాప్ బృందం ద్వారా సాహితీప్రియులకు అందజేసిన పత్తిపాక మోహన్ గారికి అభినందనలు, శుభాకాంక్షల్

జూన్ 9, 2019

పిల్లల చదువు కాలం క్యాలండర్

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 1:17 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహితీ పల్లవంలో శ్రీ దాసరి వెంకటరమణ సౌజన్యంతో

ఏప్రిల్ 25, 2019

భువన విజయం

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:26 ఉద. ద్వారా వసుంధర

తర్వాతి పేజీ