మార్చి 8, 2019

చైతన్యం సంకల్పబలం

Posted in మన పత్రికలు వద్ద 4:04 సా. ద్వారా వసుంధర

అంతర్జాలంలో గత కొన్నేళ్లుగా క్రమం తప్పకుండా లభిస్తున్న విభిన్న మాసపత్రిక చైతన్యం సంకల్పబలం. తాజా సంచికకు లంకె ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

మార్చి 2019

మార్చి 1, 2019

కొత్త పత్రిక బాలచెలిమి

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 8:43 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బౄందం బాలసాహితీశిల్పులు సౌజన్యంతో

అక్టోబర్ 17, 2018

రచయితలకు ఆహ్వానం

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 7:47 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహిత్య సమాచార కలశం సౌజన్యంతో

సరస్వతీ మానస పుత్రిక…!!!  ఫ్లెమింగో (రాజహంస) సచిత్ర మాస పత్రిక…!!!
💐విశాఖపట్నంనుంచి నవ్య వీక్లీ సైజ్ లో వెలువడనున్న మాస పత్రికలో ప్రచురణకు 10 పేజీలలోపు కథలు, 3పేజీలలోపు బాలలు కథలు, 20 లైన్లులోపు కవితలు, వివిధ జిల్లాల నుంచి ప్రత్యేక వ్యాసాలు పంపగలరు…!!!
💐ప్రచురణకు స్వీకరింపని కథలను తిప్పి పంపగోరువారు తగినన్ని స్టాంపులు అతికించిన కవరు జతపరచాలి…!!!
💐రంగుల పేజీలతో అన్ని జిల్లాల ప్రాతినిధ్యంతో
ఫ్లెమింగో(రాజహంస) పేరుతో ఈ పత్రిక వెలువడనుంది…!!!
💐ఇంక ఆలస్యం ఎందుకు…త్వరగా కథలు పంపండి…!!!
💐కథలు పంపవలసిన చిరునామా…!!!

ఎడిటర్.

ఫ్లెమింగోసచిత్ర మాస పత్రిక(రాజహంస,

27-15/4, టి.పి.టి.కాలనీ.

సీతమ్మధార, విశాఖపట్నం 13.

మొబైల్: 7337234555.
🙏పొత్తూరు రాజేంద్రప్రసాద్ వర్మ…!!!

అక్టోబర్ 9, 2018

ప్రస్థానం – పత్రిక

Posted in మన పత్రికలు, Uncategorized వద్ద 8:45 సా. ద్వారా వసుంధర

sahitya prasthanam sp

సెప్టెంబర్ 25, 2018

రచనలకు ఆహ్వానం

Posted in మన పత్రికలు, సాహితీ సమాచారం, Uncategorized వద్ద 10:07 సా. ద్వారా వసుంధర

వాట్‍సాప్ బృందం సాహితీపల్లవం సౌజన్యంతో

wanted sp

తర్వాతి పేజీ