జూన్ 2, 2023

ఆహ్వానంః కథా తిలకం ఆవిష్కరణ

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 12:50 సా. ద్వారా వసుంధర

సాహిత్య సమాచారకలశం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

Dear Friends!
ప్రియమైన మిత్రులారా!
ఆహ్వానం
Cordially inviting you
To
My New Book
KATHA TILAKAM
కథా తిలకం
release function
On
June-4-Sunday -Evening-
At
Sri Krishna Devaraya Telugu Bhasha Nilayam -Koti
……………….

ప్రియమైన సాహిత్య మిత్రులకు
ఇదే నా వ్యక్తిగత ఆహ్వానం

Kunthi
(కుంతి)🙏🙏🙏🙏

మే 29, 2023

పుస్తక పరిచయాలు, సాహితీ విశేషాలు

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:33 సా. ద్వారా వసుంధర

రంజని మిత్రులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

వెలుగు రేఖల సంపుటి

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:24 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

మే 27, 2023

‘వానకారు’ పరిచయం

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 5:11 సా. ద్వారా వసుంధర

తెసాప బాలసాహిత్య సమ్మేళనం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

మే 26, 2023

‘ముంబయి నుండి….’ ఆవిష్కరణ

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:48 సా. ద్వారా వసుంధర

షార్ వాణి శ్రేయోభిలాషులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

తర్వాతి పేజీ