జనవరి 26, 2023

పుస్తక పరిచయంః మంగ నీతి శతకము

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 4:18 సా. ద్వారా వసుంధర

హాస్యానందం (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 25, 2023

‘ఎదురీత’ ఆవిష్కరణకు ఆహ్వానం

Posted in పుస్తకాలు, బాల బండారం, సాహితీ సమాచారం వద్ద 7:32 సా. ద్వారా వసుంధర

బాలసాహితీ శిల్పులు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

జనవరి 23, 2023

ఆహ్వానంః కొత్తగాలి

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 9:34 సా. ద్వారా వసుంధర

శ్రీ ఆర్.సి. కృష్ణస్వామిరాజు (వాట్‍సాప్) సౌజన్యంతో

అడవి ‘తుఫాను’

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 12:50 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక సౌజన్యంతో

పుస్తక పరిచయాలు

Posted in పుస్తకాలు, సాహితీ సమాచారం వద్ద 12:35 సా. ద్వారా వసుంధర

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సౌజన్యంతో

తర్వాతి పేజీ