అక్టోబర్ 27, 2016

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో అక్టోబర్ 27 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized వద్ద 7:18 సా. ద్వారా వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

జర హట్‍కే జర బచ్‍కే యేహై ముంబై మెరిజాన్

మోయలేని కానుకల బరువు

భువినుండి దివికి

అభినందన

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: