ఫిబ్రవరి 1, 2016

గురుభ్యోన్నమః అంటే….

Posted in కళారంగం, Uncategorized వద్ద 4:36 సా. ద్వారా వసుంధర

ఇప్పుడు గురుభ్యోన్నమః అంటే – గురువుగారూ మీకో నమస్కారం అని….

ఆంధ్రభూమి

dance teacher ab

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: