డిసెంబర్ 5, 2014

నేటి కార్టూన్స్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 8:44 సా. ద్వారా వసుంధర

cartoon 1

ఈనాడు 

(వ్యాఖ్య బాగానే ఉంది కానీ- మన రాజకీయ నేతలకు మామూలు కాగితాలమీద వ్రాయడానికి భయమా? విడియో రికార్డింగులనే వాళ్లు పట్టించుకోరు…..)

cartoon

ఈనాడు

cartoon

               సాక్షి

cartoon toi

Times of India

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: