డిసెంబర్ 3, 2014

తోడేలుకి మేక మనవి….

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 12:49 సా. ద్వారా వసుంధర

నిన్న మనం మేకకు తోడేలు సలహా విన్నాం. నేడు సాక్షి దినపత్రిక ద్వారా తోడేలుకి మేక మనవి ఇక్కడ….

todellaku mekapilla

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: