నవంబర్ 26, 2014

దేశాలకి బీటలు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 8:34 సా. ద్వారా వసుంధర

రాష్ట్రాల విభజన ప్రాంతీయ పరిపాలనా సౌలభ్యంకోసం కావచ్చు. కానీ దేశాల విభజన…? నేడు ఆంధ్రభూమిలో వచ్చిన ఈ క్రింది వ్యాసం చూడండి….

division of nations

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: