నవంబర్ 24, 2014

కాళీపట్నం కథలు- ఒక స్పందన

Posted in సాహితీ సమాచారం వద్ద 6:37 సా. ద్వారా వసుంధర

kara kathalu

ఆంధ్రభూమి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: