నవంబర్ 15, 2014

ఆత్మహత్యా? ఆత్మీయులకి శిక్షా?

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 10:18 సా. ద్వారా వసుంధర

suicide

ఈనాడు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: