నవంబర్ 11, 2014

అవార్డులంటీ రివార్డులే!

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 10:02 సా. ద్వారా వసుంధర

అది భారతమైనా, నార్వే ఐనా, అమెరికా ఐనా ఏ దేశమైనా అవార్డులంటే రివార్డులే….

rewards as awards

ఆంధ్రభూమి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: