నవంబర్ 9, 2014

చదువు- వృత్తి దేని దారి దానిదే!

Posted in విద్యారంగం వద్ద 6:58 సా. ద్వారా వసుంధర

chaduvu vritti

ఆంధ్రభూమి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: