నవంబర్ 6, 2014

Posted in దైవం వద్ద 6:41 సా. ద్వారా వసుంధర

మతం-మనం   (రచన: వసుంధర)

మతం గతం ప్రజాహితం
మతం హితం స్వయంకృతం
మతం పేరు చెప్పుకుని
    మనం మనం భుజం కలిపి
    లక్ష్యాలను సాధిస్తే
    అదే మతం అభిమతం
మతం పేరు చెప్పుకుని
జనం బలం పెంచుకుని
సమరభీతి తొలగిస్తే
మతం నీకు స్వాగతం
మతం పేరు చెప్పుకుని
    మనం మనం కత్తి దూయ
    ప్రవహించే నెత్తుటేర్లో
    మతం మనం గతం గత:
(ఆంద్రసచిత్ర వారపత్రిక  జనవరి 6-7-1984)

religion

ఆంధ్రభూమి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: