నవంబర్ 6, 2014

నవ తెలంగాణలో తొలి బడ్జెట్- ఒక విశ్లేషణ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 6:20 సా. ద్వారా వసుంధర

analusis t budget

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. ప్రణాళికారచన, అమలుచేయుట మధ్యనే వుంటుంది విషయమంతా! ఇది సర్వులకు విదితమే! అంకెలను చూసి మురిసిపోవటం అల్పసంతోషుల పని. అమలుచేయు విధివిధానాలు, సమర్ధత, నిబద్ధత, శాస్త్రీయత, చతురత ఇవి కాలాంతరమున బయల్పడు విషయములు. నిందిస్తూ కాలము వ్యర్ధముచేయుటకంటె కాలు గడప దాటించి కర్తవ్యము చేపట్టి వేసే ప్రతి అడుగూ ప్రజలు, విజ్ఞులు గమనిస్తారు, స్పందిస్తారు.


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: