అక్టోబర్ 25, 2014

తెలుగూ తెలుగూ హాయ్ హాయ్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 9:28 సా. ద్వారా వసుంధర

2 states

ఆంధ్రభూమి

1 వ్యాఖ్య »

  1. అధికార దాహముతో ప్రజాసంక్షేమాన్ని పణముగాపెట్టి చేసిన పనులకు ఫలితం ఇది. ఈ రావణకాష్టం ఆరేది కాదు.


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: