అక్టోబర్ 23, 2014

భాషే మంత్రమూ

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 6:23 సా. ద్వారా వసుంధర

అక్టోబర్ 5న అక్షరజాలంలో ఈ మకుటంలో వచ్చిన వ్యాసానికి స్పందన నేడు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ క్రింది వ్యాసం.

bhasha samskriti

ఆంధ్రభూమి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: