అక్టోబర్ 21, 2014

మన పాఠ్యపుస్తకాలు

Posted in విద్యారంగం వద్ద 8:55 సా. ద్వారా వసుంధర

అక్టోబర్ 13 ఆంధ్రభూమిలో మన పాఠ్య పుస్తకాలపై వచ్చిన శ్రీ జి.లచ్చయ్య స్పందనను అక్షరజాలంలో అందించాం. ఆ వ్యాసంపై అక్టోబర్ 18 ఆంధ్రభూమిలో వచ్చిన శ్రీ అయాచితుల లక్ష్మణరావు స్పందనను చూశాం.  దానికి నేడు ఆంధ్రభూమిలో వచ్చిన శ్రీ జి.లచ్చయ్య ప్రతిస్పందన ఇక్కడ ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో వచ్చిన స్పందన ఇక్కడ…..

pathyapustakalu

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: