అక్టోబర్ 17, 2014

సంక్షేమం-లాభం

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు వద్ద 7:15 సా. ద్వారా వసుంధర

‘నకలు  అసలుకి వడ్డీ ఎక్కువ

మంచి అసలుకి వడ్డీ తక్కువ

నకలు మంచిలో అసలు ఉండదు

అసలు మంచికి వడ్డీ ఉండదు’

నేడు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ వ్యాసం లోతైనది.

paniki aharam

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: