అక్టోబర్ 16, 2014

అభినందనం

Posted in కళారంగం వద్ద 7:23 సా. ద్వారా వసుంధర

award 1 award 2

సాక్షి

1 వ్యాఖ్య »

  1. పంకజమైనా సహజలక్షణ శోభితుడు శంకర్ గారికి అభినందనలు. భావదాశ్యం చేయవద్దని హితోక్తి.


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: