సెప్టెంబర్ 19, 2014

కథల పోటీలు- స్వాతి వారపత్రిక

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 5:03 సా. ద్వారా వసుంధర

swati  (29 sep 2014) poti

సెప్టెంబర్ 12, 2014

కథల పోటీ ఫలితాలు- స్వాతి

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 8:37 సా. ద్వారా వసుంధర

swati (19 sep 2014) phalitalu

సెప్టెంబర్ 6, 2014

కార్టూన్స్ పోటీ ఫలితాలు- ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:04 సా. ద్వారా వసుంధర

a bhumi (11 sep 2014) phalitalu

సెప్టెంబర్ 2, 2014

కథ, వ్యాసరచన, నవలల పోటీలు- జాగృతి

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:36 సా. ద్వారా వసుంధర

jaagruti (sep 2014) poti 1 jaagruti (sep 2014) poti 2 jaagruti (sep 2014) poti 3

ఆగస్ట్ 21, 2014

ఫేస్‍బుక్ కథల పోటీలు

వర్గాలు కథల పోటీలు వద్ద 9:52 సా. ద్వారా వసుంధర

ఈ సమాచారానికి లంకె పంపిన శ్రీమతి నండూరి సుందరీ నాగమణికి, వివరాలు పంపిన శ్రీ రాజేష్ యాళ్లకీ ధన్యవాదాలు.

fb comp

తరువాతి పేజీ

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 74గురు చందాదార్లతో చేరండి